Bảng giá Cập nhật mới nhất căn hộ Ruby City Ct3?

Dưới đây là cập nhật danh sách các căn hộ Ruby City Ct3 đang còn của 4 toà là A1, A2 và toà B1 và B2

  • Toà B1 và B2 dự án Ruby City Ct3 về cơ bản tổng 2 toà còn lại 34 căn hộ 2 toà mở bán trước
  • Toà A1 và A2 mở bán đợt sau tổng số lượng căn hộ đang còn của 2 toà A1 và A2 là 135 căn

Danh sách căn hộ còn toà A1

STTTầngMã cănBản
vẽ
Cửa
chính
Cửa sổPhòng
ngủ
WCDiện tích TTĐơn giá
thông thủy
Tổng giá thông thủy
52A1-214A12TNĐB2251,620.457.5501.055.609.580
23A1-307A3ĐBĐN2248,021.210.0001.018.080.000
133A1-314A12TNĐB2251,620.457.5501.055.609.580
34A1-404A8TNĐB2249,021.210.0001.039.290.000
204A1-414A12TNĐB2251,620.457.5501.055.609.580
65A1-507A3ĐBĐN2248,021.715.0001.042.320.000
75A1-508A3TNĐN2247,821.715.0001.037.977.000
285A1-513A6ĐBTN3258,522.725.0001.329.412.500
86A1-604A8TNĐB2249,022.220.0001.088.780.000
96A1-607A3ĐBĐN2248,022.220.0001.066.560.000
346A1-613A6ĐBTN3258,523.230.0001.358.955.000
356A1-614A12TNĐB2251,621.210.0001.094.436.000
107A1-704A8TNĐB2249,021.715.0001.064.035.000
117A1-707A3ĐBĐN2248,021.715.0001.042.320.000
127A1-708A3TNĐN2247,821.715.0001.037.977.000
437A1-713A6ĐBTN3258,522.725.0001.329.412.500
447A1-714A12TNĐB2251,620.806.0001.073.589.600
478A1-811A4ĐBTN2254,022.220.0001.199.880.000
488A1-812A5ĐBTN2253,322.220.0001.184.326.000
498A1-813A6ĐBTN3258,523.230.0001.358.955.000
508A1-814A12TNĐB2251,621.210.0001.094.436.000
519A1-913A6ĐBTN3258,523.230.0001.358.955.000
529A1-914A12TNĐB2251,621.210.0001.094.436.000
1411A1-1104A8TNĐB2249,022.220.0001.088.780.000
5611A1-1113A6ĐBTN3258,523.230.0001.358.955.000
1512A1-1204A8TNĐB2249,022.220.0001.088.780.000
1612A1-1207A3ĐBĐN2248,022.220.0001.066.560.000
1712A1-1208A3TNĐN2247,822.220.0001.062.116.000
6212A1-1211A4ĐBTN2254,022.220.0001.199.880.000
6312A1-1212A5ĐBTN2253,322.220.0001.184.326.000
6412A1-1213A6ĐBTN3258,523.230.0001.358.955.000
6512A1-1214A12TNĐB2251,621.210.0001.094.436.000
1812AA1-12A07A3ĐBĐN2248,021.715.0001.042.320.000
6912AA1-12A10A1ĐBTN2254,621.715.0001.185.639.000
7112AA1-12A13A6ĐBTN3258,522.725.0001.329.412.500
7212AA1-12A14A12TNĐB2251,620.806.0001.073.589.600
2014A1-1407A3ĐBĐN2248,021.715.0001.042.320.000
2114A1-1408A3TNĐN2247,821.715.0001.037.977.000
8114A1-1412A5ĐBTN2253,321.715.0001.157.409.500
8214A1-1414A12TNĐB2251,620.806.0001.073.589.600
2215A1-1504A8TNĐB2249,022.220.0001.088.780.000
2315A1-1507A3ĐBĐN2248,022.220.0001.066.560.000
8815A1-1511A4ĐBTN2254,022.220.0001.199.880.000
8915A1-1512A5ĐBTN2253,322.220.0001.184.326.000
9015A1-1513A6ĐBTN3258,523.230.0001.358.955.000
9115A1-1514A12TNĐB2251,621.210.0001.094.436.000
2416A1-1604A8TNĐB2249,022.220.0001.088.780.000
2516A1-1607A3ĐBĐN2248,022.220.0001.066.560.000
2616A1-1608A3TNĐN2247,822.220.0001.062.116.000
9616A1-1612A5ĐBTN2253,322.220.0001.184.326.000
9716A1-1614A12TNĐB2251,621.210.0001.094.436.000
2717A1-1704A8TNĐB2249,022.220.0001.088.780.000
2817A1-1707A3ĐBĐN2248,022.220.0001.066.560.000
2917A1-1708A3TNĐN2247,822.220.0001.062.116.000
10417A1-1710A1ĐBTN2254,622.220.0001.213.212.000
10517A1-1711A4ĐBTN2254,022.220.0001.199.880.000
10617A1-1712A5ĐBTN2253,322.220.0001.184.326.000
10717A1-1713A6ĐBTN3258,523.230.0001.358.955.000
10817A1-1714A12TNĐB2251,621.210.0001.094.436.000
3018A1-1804A8TNĐB2249,022.220.0001.088.780.000
3118A1-1807A3ĐBĐN2248,022.220.0001.066.560.000
3218A1-1808A3TNĐN2247,822.220.0001.062.116.000
11318A1-1810A1ĐBTN2254,622.220.0001.213.212.000
11418A1-1811A4ĐBTN2254,022.220.0001.199.880.000
11518A1-1812A5ĐBTN2253,322.220.0001.184.326.000
11618A1-1813A6ĐBTN3258,523.230.0001.358.955.000
11718A1-1814A12TNĐB2251,621.210.0001.094.436.000
3319A1-1904A8TNĐB2249,022.220.0001.088.780.000
3419A1-1907A3ĐBĐN2248,022.220.0001.066.560.000
3519A1-1908A3TNĐN2247,822.220.0001.062.116.000
12419A1-1910A1ĐBTN2254,622.220.0001.213.212.000
12519A1-1911A4ĐBTN2254,022.220.0001.199.880.000
12619A1-1912A5ĐBTN2253,322.220.0001.184.326.000
12719A1-1913A6ĐBTN3258,523.230.0001.358.955.000
12819A1-1914A12TNĐB2251,621.210.0001.094.436.000
3720A1-2007A3ĐBĐN2248,021.715.0001.042.320.000
13720A1-2010A1ĐBTN2254,621.715.0001.185.639.000
13820A1-2011A4ĐBTN2254,021.715.0001.172.610.000
13920A1-2012A5ĐBTN2253,321.715.0001.157.409.500
14020A1-2013A6ĐBTN3258,522.725.0001.329.412.500
14120A1-2014A12TNĐB2251,620.806.0001.073.589.600
3921A1-2104A8TNĐB2249,021.210.0001.039.290.000
4021A1-2107A3ĐBĐN2248,021.210.0001.018.080.000
4121A1-2108A3TNĐN2247,821.210.0001.013.838.000
14821A1-2110A1ĐBTN2254,621.210.0001.158.066.000
14921A1-2111A4ĐBTN2254,021.210.0001.145.340.000
15121A1-2113A6ĐBTN3258,522.220.0001.299.870.000
15221A1-2114A12TNĐB2251,620.457.5501.055.609.580

Danh sách căn hộ Ruby Ct3 còn toà A2

STTTầngMã cănBản vẽCửa chínhCửa sổPhòng ngủWCDiện tích thông thủyĐơn giá thông thủyTổng giá thông thủy
183A2-309A7TBĐN3263,1022.220.0001.402.082.000
146A2-601A3ĐBTB2248,0022.220.0001.066.560.000
176A2-607A15TBTN2248,4021.467.5501.039.029.420
526A2-609A7TBĐN3263,1023.230.0001.465.813.000
566A2-613A2ĐNTB3270,0023.230.0001.626.100.000
176A2-614A3TNTB2247,8022.220.0001.062.116.000
187A2-701A3ĐBTB2248,0021.715.0001.042.320.000
217A2-714A3TNTB2247,8021.715.0001.037.977.000
768A2-809A7TBĐN3263,1023.230.0001.465.813.000
248A2-814A3TNTB2247,8022.220.0001.062.116.000
269A2-904A8TNĐB2249,0022.220.0001.088.780.000
309A2-907A15TBTN2248,4021.467.5501.039.029.420
2910A2-1006A14TBĐB2249,0021.467.5501.051.909.950
3310A2-1007A15TBTN2248,4021.467.5501.039.029.420
9810A2-1009A7TBĐN3263,1023.230.0001.465.813.000
3010A2-1014A3TNTB2247,8022.220.0001.062.116.000
3111A2-1101A3ĐBTB2248,0022.220.0001.066.560.000
3811A2-1107A15TBTN2248,4021.467.5501.039.029.420
11011A2-1109A7TBĐN3263,1023.230.0001.465.813.000
11A2-1110A18ĐBTN2250,9023.350.0001.188.515.000
11A2-1111A4ĐBTN2254,0423.350.0001.261.834.000
3411A2-1114A3TNTB2247,8022.220.0001.062.116.000
3512A2-1201A3ĐBTB2248,0022.220.0001.066.560.000
12A2-1202A2ĐNTB-ĐB3270,1023.800.0001.668.380.000
3712A2-1206A14TBĐB2249,0021.467.5501.051.909.950
4312A2-1207A15TBTN2248,4021.467.5501.039.029.420
3812A2-1214A3TNTB2247,8022.220.0001.062.116.000
3912AA2-12A01A3ĐBTB2248,0021.715.0001.042.320.000
4314A2-1401A3ĐBTB2248,0021.715.0001.042.320.000
4514A2-1406A14TBĐB2249,0020.962.5501.027.164.950
14814A2-1409A7TBĐN3263,1022.725.0001.433.947.500
4715A2-1501A3ĐBTB2248,0022.220.0001.066.560.000
4815A2-1506A14TBĐB2249,0021.467.5501.051.909.950
5515A2-1507A15TBTN2248,4021.467.5501.039.029.420
16115A2-1509A7TBĐN3263,1023.230.0001.465.813.000
4916A2-1601A3ĐBTB2248,0022.220.0001.066.560.000
5116A2-1606A14TBĐB2249,0021.467.5501.051.909.950
5216A2-1614A3TNTB2247,8022.220.0001.062.116.000
5317A2-1701A3ĐBTB2248,0022.220.0001.066.560.000
5417A2-1704A8TNĐB2249,0022.220.0001.088.780.000
5517A2-1706A14TBĐB2249,0021.467.5501.051.909.950
6417A2-1707A15TBTN2248,4021.467.5501.039.029.420
18117A2-1709A7TBĐN3263,1023.230.0001.465.813.000
18517A2-1713A2ĐNTB3270,0023.230.0001.626.100.000
5617A2-1714A3TNTB2247,8022.220.0001.062.116.000
5718A2-1801A3ĐBTB2248,0022.220.0001.066.560.000
5918A2-1806A14TBĐB2249,0021.467.5501.051.909.950
6918A2-1807A15TBTN2248,4021.467.5501.039.029.420
19418A2-1809A7TBĐN3263,1023.230.0001.465.813.000
19818A2-1813A2ĐNTB3270,0023.230.0001.626.100.000
6018A2-1814A3TNTB2247,8022.220.0001.062.116.000
6119A2-1901A3ĐBTB2248,0022.220.0001.066.560.000
6319A2-1906A14TBĐB2249,0021.467.5501.051.909.950
7419A2-1907A15TBTN2248,4021.467.5501.039.029.420
20819A2-1909A7TBĐN3263,1023.230.0001.465.813.000
21119A2-1912A1ĐBTN2254,6022.220.0001.213.212.000
21219A2-1913A2ĐNTB3270,0023.230.0001.626.100.000
6419A2-1914A3TNTB2247,8022.220.0001.062.116.000
6520A2-2001A3ĐBTB2248,0021.715.0001.042.320.000
6720A2-2006A14TBĐB2249,0020.962.5501.027.164.950
7920A2-2007A15TBTN2248,4020.962.5501.014.587.420
22220A2-2009A7TBĐN3263,10227250001.433.947.500
6820A2-2014A3TNTB2247,8021.715.0001.037.977.000
6921A2-2101A3ĐBTB2248,0021.210.0001.018.080.000
22921A2-2102A2ĐNTB-ĐB3270,1022.220.0001.557.622.000
7021A2-2104A8TNĐB2249,0021.210.0001.039.290.000
7121A2-2106A14TBĐB2249,0020.457.5501.002.419.950
24021A2-2113A2ĐNTB3270,0022.220.0001.555.400.000
7221A2-2114A3TNTB2247,8021.210.0001.013.838.000

Danh sách căn hộ còn toà B1

165B1-508A17TNĐB2250,721.058.5001.067.665.950
246B1-608A17TNĐB2250,721.058.5001.067.665.950
317B1-708A17TNĐB2250,721.058.5001.067.665.950
10B1-1006A10TBĐB-ĐN225223.735.0001.234.220.000
11B1-1113A2ĐNTB-TN3270,123.735.0001.663.823.500
4712AB1-12A08A17TNĐB2250,721.058.5001.067.665.950
12AB1-12A09A6ĐBTN3259,123.735.0001.402.738.500
12AB1-12A13A2ĐNTB-TN3270,123.735.0001.663.823.500
5414B1-1408A17TNĐB2250,720.755.5001.052.303.850
1815B1-1514A3TNTB2247,821.513.0001.028.321.400
6116B1-1608A17TNĐB2250,721.058.5001.067.665.950
7017B1-1708A17TNĐB2250,721.058.5001.067.665.950
7618B1-1808A17TNĐB2250,721.008.0001.065.105.600
2518B1-1801A3ĐBTB224822.220.0001.066.560.000
8619B1-1908A17TNĐB2250,721.058.5001.067.665.950
3020B1-2001A3ĐBTB224821.513.0001.032.624.000
10321B1-2102A2ĐNTB-ĐB327022.220.0001.555.400.000
10721B1-2108A17TNĐB2250,720.457.5501.037.197.785
10921B1-2112A1ĐBTN2254,621.260.5001.160.823.300

Danh sách căn hộ còn toà B2

STTTầngMã cănBản vẽCửa chínhCửa sổPhòng ngủWCDiện tích TTĐơn giá thông thủyTổng giá
thông thủy
12B2-201A15ĐNTN2249,520.457.5501.012.648.725
2B2-205A1TNĐB2254,623.230.0001.268.358.000
2B2-209A2TBĐN-TN327023.230.0001.626.100.000
8B2-804A8TNĐB2248,923.230.0001.135.947.000
1411B2-1201A15ĐNĐN2249,520.755.5001.027.397.250
1612AB2-12A01A15ĐNTN2249,520.755.5001.027.397.250
12AB2-12A13A7ĐNTB3263,523.735.0001.507.172.500
1814B2-1401A15ĐNTN2249,520.755.5001.027.397.250
14B2-1409A2TBĐN-TN327023.735.0001.661.450.000
2215B2-1501A15ĐNTN2249,520.755.5001.027.397.250
16B2-1607A3ĐBĐN224822.220.0001.066.560.000
2517B2-1701A15ĐNTN2249,520.755.5001.027.397.250
2918B2-1801A15ĐNTN2249,520.755.5001.027.397.250
3219B2-1901A15ĐNTN2249,520.755.5001.027.397.250
3620B2-2001A15ĐNTN2249,520.755.5001.027.397.250
1221B2-2107A3ĐBĐN224821.972.5501.054.682.400
1321B2-2108A3TNĐN2247,821.972.5501.050.287.890

Thông tin vềcheck căn hô: Liên hệ trực tiếp Hotline: 0901312999

Tham khảo chính sách bán hàng tại: http://rubycityct3.com/

.
error: Content is protected !!
Google Analytics Alternative